34 общини и 27 общински болници с финансиране по ОПРР за справяне с ковид пандемията

30.05.2022

596

 

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/10027, е публикувана информация за сключените договори по процедура  „Мерки за справяне с пандемията ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г (ОПРР).

Информацията, която е актуална към 25.05.2022 г. показва, че са сключени 2 договора за „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ и  за „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“,  с конкретен  бенефициент Министерство на здравеопазването. Двата договора са на стойност 129. 3 млн. лв., с продължителност на изпълнение от по 19 месеца.

Стойността на договора за  „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е 97.8 млн. лв. Планираните за реализация дейности включват създаване на изолирани структури за лечение на коронавирус и други заразни заболявания, в определени лечебни заведения в страната, които да бъдат в готовност да посрещнат нови вълни от коронавирусната пандемия, както и при възникване на други епидемични или пандемични взривове от заразни заболявания. Предвидени са строително-ремонтни дейности за обособяване на изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти и доставка на необходимото за тяхното функциониране медицинско и немедицинско оборудване, включително дихателни апарати, легла за интензивни грижи и мобилни рентгенови апарати. Проектът ще се реализира на територията на цялата страна и обхваща 132 обекта - държавни и общински лечебни заведения. Партньори по проекта са 34 общини (Благоевград, Пазарджик, Разлог, Трявна, Елин Пелин, Велико Търново, Поморие, Стара Загора, Самоков, Балчик, Бяла Слатина, Момчилград, Луковит, Белоградчик, Карнобат, Левски, Асеновград, Попово, Девин, Враца, Свищов, Столична община, Карлово, Етрополе, Червен бряг, Ардино, Омуртаг, Ботевград, Тетевен, Провадия, Русе, Хасково, Димитровград, Чирпан) и 27 общински лечебни заведения в градовете Раковски, Горна Оряховица, Дупница, Варна, Гоце Делчев, Пловдив, Севлиево, Тутракан, Сандански, Пирдоп, Нова Загора, Исперих, Лом, Ихтиман, Крумовград, Никопол, Елхово, Айтос, Първомай, Троян, Своге, Павликени, Велинград, Гълъбово, Мадан и Казанлък. Бюджетите на партньорите са от 36 хил. лв. до 1.2 млн. лв.По другият проект се предвижда модернизиране на лечебни заведения от ИМП чрез доставка на медицинска апаратура за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с инфекциозни заболявания и повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и производство на реконвалесцентната плазма.