8-ми Форум за сближаване - Брюксел, 17 и 18 март 2022 г.

17.03.2022

932

 

Осмият Форум на сближаването ще се проведе в Брюксел на 17 и 18 март 2022 г.

Събитието се организира от Европейската комисия на всеки три години и служи като платформа за обсъждане на основните предизвикателства пред европейската политика на сближаване. Тазгодишното издание ще бъде посветено на връзката на политиката на сближаване с останалите европейски политики за подобряване живота на хората, в контекста на зеления и цифров преход, глобализацията и демографските тенденции. 

С предварителната програма на събитието можете да се запознаете ТУК.

Събитието е хибридно, като са предвидени до 150 места за участници на местни и регионални власти в Брюксел, на принципа първи по заявка, първи по право. За всички останали ще  бъде осигурен онлайн достъп, като индивидуалните покани с подробности за връзката ще бъдат разпространени на по-късен етап.

Ако имате интерес към участие в събитието, моля да отговорите до 20 януари 2022 г. на следния мейл адрес: y.docheva@namrb.org, като посочите имената си, общината, която представлявате и мейл за контакт.