Бъдещето на Европа и България – новите измерения за местното самоуправление

31.05.2022

501

В рамките на провеждащото се на 7 юни 2022 г. Общо събрание на НСОРБ ще се състои дискусия на тема „Бъдещето на Европа и България през призмата на кризите“. Целта на форума е да очертае приоритетите, дефинирани от правителството, на национално ниво, да формира визия по ключовите за местната власт въпроси и да набележи основните сфери на бъдещо взаимодействие. За участие в събитието са поканени министър-председателят Кирил Петков и вицепремиерите:  Асен Василев - министър на финансите, Гроздан Караджов - министър на регионалното развитие и благоустройството, Борислав Сандов - министър на околната среда и водите, Калина Константинова - заместник министър-председател по ефективно управление и Корнелия Нинова - министър на икономиката и индустрията.

Обект на обсъждане ще бъдат законодателните приоритети на правителството и управляващата коалиция, както и конкретни проблеми, свързани с местното самоуправление: възлагането на финансово необезпечени дейности на общините, по-добрата координация между институциите, приоритетите в предстоящата актуализация на бюджет 2022 и конкретните стъпки за решаване на проблема с налаганите финансови корекции по проекти. Ключов въпрос в дискусионния форум е визията на правителството и местната власт за предприемане на реални стъпки по въвеждане на финансовата децентрализация. Вицепремиерите ще коментират и темите, свързани с програмите с европейско финансиране през новия програмен период и Плана за възстановяване и устойчивост, бъдещия Фонд за общински инвестиции, ролята на местните власти в Зеления преход и предстоящите промени в подхода и механизмите за управление на отпадъците.

НСОРБ ще насочи вниманието и към ролята на местните власти за постигане на ефективно управление на публичния сектор и бъдещето на споделените услуги, развитие на индустриалните зони и паркове и плановете на правителството за решаване на болезнения въпрос с управлението на язовирите.