Безопасна и устойчива пътна среда в общините

13.05.2022

427

Търговското дружество на Националното сдружение на общините в Република България - „НСОРБ-Актив“ ЕООД и „Сен Гобен – България“ организират за общините семинар на тема: „Сен Гобен - в подкрепа на общините за безопасна и устойчива пътна среда“, който ще се проведе на 27 май 2022 г. , дистанционно - през платформата ZOOM.

Форумът ще бъде със свободен достъп за всеки, който има интерес към темата.
Целта на семинара е да бъдат запознати представителите на местната власт с възможностите за въвеждането и прилагането на съвременни решения за рехабилитация на пътни настилки.
Лектор ще бъде Айдоган Касперов - мениджър „Продажби“ на компанията, която предлага широк спектър от специализирани продукти и решения за инфраструктурата от обществена значимост.
Темата е в сферата на професионалния интерес сред представителите на общините, занимаващи се с проектиране и инвестиционна дейност на пътната мрежа - заместник кметове, директори на дирекции, представители на общински предприятия и търговски дружества, както и други общински експерти с този ресор на дейност.
Фокусът ще бъде върху материали, нови технологии и приложението им, които са ключови за качеството на общинските услуги и подобряването на жизнената среда на населението.
За да получите линк за достъп до събитието, можете да се регистрирате най-късно до 25 май 2022 г. на посочения по-долу линк:

https://docs.google.com/forms/d/1iaAtI8QvNPQHc90ooTQKIXoQveeL3RtzQCPGxtGEfxQ/viewform?edit_requested=true