Х-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

27.04.2022

654

Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, в своето юбилейно издание тази година, ще се проведе от 27 до 29 април 2022 г. в града на 100-те войводи – Сливен, с любезното домакинство на община Сливен.  

Покани за участие са изпратени към общините и районите и традиционно очакваме в него да се включат широк кръг представители: главни архитекти, експерти по устройствено планиране и управление на общинската собственост, ресорни заместник-кметове, общински съветници от ресорните постоянни комисии, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Срещата през годините се утвърди като място за споделяне на опит и водене на откровен дебат по актуални въпроси, практики и тенденции в градската, социалната и културната среда и формулиране на общи политики и насоки за местното и регионално развитие.

Покани за участие са изпратени до Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 47-мо Народно събрание, министъра на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов и неговия екип, ДНСК, АГКК, НИНКН, ВАС и до основните браншови организации – КАБ, БААИК, КИИП, НАСП, КСБ.

Подобно на предишните издания на Срещата, и тази година в програмата са предвидени теми по актуални въпроси относно предвиждани промени в законодателството, свързано с устройственото планиране, проектиране и строителството, възможностите за дигитализация на инвестиционния процес и за финансиране на общинските инвестиционни проекти с национални средства и средства от ЕС и НПВУ.

На интернет-страницата на НСОРБ-Актив: www.namrb-activ.org  ще намерите допълнителна информация, програма и условия за участие.

Регистрацията ще бъде отворена до 21 април (четвъртък) и може да бъде направена на следния линк: https://forms.gle/SLSCAVXEU8PZA6FCA