Хасан Азис - зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Община Кърджали: "Мерките на управляващите са прокризисни, в селата си броят стотинките"

В предаването "Преди всички" кметът на Кърджали Хасан Азис посочи, че дигитализацията е начин да се разширят възможностите за връзка с гражданите.
"Когато говорим за електронен диалог с гражданите, ние се насочваме към по-младата част от обществото, които са по-активни в интернет пространството, а не се включват в традиционните форми на диалог." 
През целия преход общините остават зависими от централната изпълнителна власт. Децентрализацията е повече пожелание, отколкото реалност, подчерта Хасан Азис.
Обявените от управляващите мерки не отговарят на реалния живот и са прокризисни, ще предизвикат повече кризи, отколкото тяхното решаване, предупреди Хасан Азис, като допълни, че хората по селата "си броят стотинките". Кметът на Кърджали изтъкна, че общините спешно се нуждаят от актуализация на бюджета.