Контакти

 • 1111 София, ул.Голаш 23
 • +359 2 943 4467/8, 0887 47 60 17
 • -
 • namrb@namrb.org

Контакт форма

Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) и хотел "Гергини" 3*

 • с. Гергини, община Габрово, област Габрово
 • +359 66 810 681; +359 66 810 686
 • -
 • d.gateva@namrb.org; namrb@namrb.org

Общински ресурсно-координационен център (ОРКЦ)

 • с. Гергини, община Габрово
 • 066 810 685
 • -
 • p.koseva@namrb.org