Д.Панов: Нужна е добрата комуникация на общините с правителството

14.06.2022

547

Два от проблемите на общините трябва да намерят място в актуализацията на бюджета, заяви председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов при разговора си с министър-председателя Кирил Петков, който е на посещение в Старата столица.

Първият въпрос касае дълго отлаганото решение за компенсиране на общините във връзка с поскъпването на енергоизточниците. Преговори с МФ се водят от края на 2021 г., НСОРБ е изготвило подробен разчет за отражението на новите сметки за енергия върху бюджетите на общините. Тези разходи ще надхвърлят с 90 млн. лв. сметките на общините от 2021 г. За местната власт проблемът е особено важен, тъй като обхваща не само уличното осветление, но и отоплението и изхранването в детски заведения, училища, социални услуги и др. Още през октомври общините ще усетят остър недостиг на средства, предупреди Панов.

Вторият, но не по важност проблем, е свързан с възнагражденията в администрациите на общините. Липсата на адекватни заплати не позволява да бъдат задържани качествени специалисти в областта на строителството, архитектурата, информационните технологии, киберсигурността и в редица други направления. Заплатите в общинските администрации са между 800 и 1 400 лв., което прави работата в публичните институции на местно ниво напълно неатрактивна и за млади специалисти. В бюджета за 2022 г. са налични 297 млн.лв. за „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ и настояването на общините е те да бъдат разпределени не само за чиновниците в държавните структури. От 107 000 държавни служители, малко над 26 000 работят в общините, затова НСОРБ предлага 1/3 от средствата по това перо на бюджета, да бъдат насочени към общините и това да бъде ясно дефинирано в актуализацията. Общинските служители предоставят 2/3 от публичните услуги в страната, а бюджетните ограничения не позволяват да бъдат създадени стимули за кариерно развитие, нито дори да бъдат изплащани обезщетения при пенсиониране.

НСОРБ настоява средствата за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ да бъдат увеличени поне с 30,3 млн. лв. Само така общините ще могат да развиват експертен капацитет, включително и за новите функции свързани с енергиен мениджмънт и ефективно използване на финансови инструменти.

Най-важният въпрос, коментиран между премиера Кирил Петков и председателя на УС на НСОРБ Даниел Панов е комуникацията с местната власт. Панов сподели, че се усеща негативно отношение към общините и то рефлектира върху възможността оперативно да бъдат решавани въпроси, които не търпят отлагане. Темата беше повдигната в рамките на дискусията по време на Общото събрание на НСОРБ миналата седмица, тогава министър-председателят заяви, че не дели кметовете на наши и ваши и е готов да работи съвместно с тях. Той пое ангажимент на 28 юни да бъде проведена работна среща с УС на НСОРБ, на която да бъдат дискутирани възможните реални стъпки към финансова децентрализация на общините.

Премиерът Кирил Петков се срещна с кмета на Велико Търново Даниел Панов в кметския кабинет в музея "Възраждане и Учредително събрание". Канцеларията на търновския градоначалник се е помещавала в сградата на стария турски конак от 1879 г . до 1977 г. , с малки прекъсвания. Първият кмет, който е ръководел града от тази сграда, е Георги Живков. По-късно той става окръжен управител на София,  три пъти е председател на Народното събрание, регент на България след абдикацията на княз Александър I (1886 – 1887) и министър на народното просвещение (1886, 1887 – 1893).