Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична - пред в. Строител - "Очакваме по-високи приходи в бюджета на София, спрямо 2021 г."

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община сподели пред в. Строител че очакват по-високи приходи в бюджета на София, спрямо 2021 г.

Вижте цялото интервю на:

https://vestnikstroitel.bg/interview/273944_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2?fbclid=IwAR2O9pG5zuM4gwVOfZd3K2Q7i6p4bKbkb7O_OhheeEaEowu1wTcrGMgqD0s