Дунавският младежки съвет набира членове

23.05.2022

421

 

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) информира членовете на НСОРБ относно отворена покана към младежи между 18 и 28 години за включване в Дунавският младежкия съвет (ДМС). 

Поканата е към страните от Дунавския регион (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна), като съветът ще се състои от 28 членове, по двама членове от всяка страна. Подробна информация за критериите, на които следва да отговарят кандидатите, са публикувани на следния линк: https://danube-region.eu/danube-youth-council/ .

Срокът за кандидатстване е 15 август 2022 г.

 

Дунавският младежкия съвет (ДМС) е инициатива на Европейската комисия, чиято цел е да предоставя платформа за институционално участие на младите хора във всички основни органи за вземане на решения по Европейската Стратегията за региона на река Дунав  (ЕСРД) със съвети и препоръки, които да дадат възможност за динамичен обмен на идеи и гледни точки.

Младежкият Съвет се създава с цел работа с различните нива на управлението на ЕСРД и други институции в Дунавския регион и Европейския съюз. Членовете на ДМС ще се срещат най-малко три пъти годишно, ще обсъждат и разглеждат теми за всички съответни срещи на ЕСРД и ще подготвят младежки прояви, като част от годишния форум на ЕСРД. Получените препоръки, доклади и други материали ще бъдат представяни писмено на съответните органи на ЕСРД, чрез стратегическото звено на р. Дунав, което ще улеснява процесите.

ДМС, в ролята си на консултативна структура, ще допринася за решаването на свързани с младежта въпроси в рамките на ЕСРД  и също така и да представлява перспективата на младежта по тематичните въпроси чрез:

  • Предоставяне на дискусионна платформа за обмен на експертен опит и консултации в области, свързани с младежки въпроси и политики;
  • Предоставяне на информация & становища на националните координатори на ЕСДР и/или координаторите на приоритетни области, свързани с политиките за младежта; Подпомагане на набирането на подкрепа и средства за проекти, свързани с младежта, в ЕСДР;
  • Препоръчване как най-добре да се планира и прилага вграждането на политики за младежта в управлението на ЕСДР;
  • Насърчаване и взаимосвързани между секторни въпроси;
  • Подпомагане на набирането на подкрепа и средства за проекти, свързани с младежта, в ЕСДР;
  • Осигуряване на насочена към младежта връзка с сближаването, разширяването на ЕС, съседните на ЕС държави и други съответни политики на EСДР на транснационално, макрорегионално, национално, регионално и местно ниво;
  • Свързване на политиките на ЕСДР за младежта с организации на ЕС/Европа, както и с други макрорегионални стратегии;
  • Подпомагане на видимостта на ЕСДР и целите й "на място" и онлайн (например чрез социалните медии), при получаване на резултати/служи като връзка с други съответни институции и организации.

 Предвижда се избраните кандидати да се обявят до 25 август 2022г., а съветът да бъде основан на 1 септември 2022г.