Два нови проекти за изменения на Закона за обществени поръчки

24.06.2022

622

Тази седмица бяха публикувани още два законопроекта за изменения и допълнения на Закона за обществените  поръчки.

Първият ЗИД на ЗОП е публикуван на Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6913

Законопроектът е по предложения на Министерство на електронното управление и с него се уреждат допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат. Създава се допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Предлага се техническите спецификации в тази сфера задължително да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка с цел максимално широк консенсус около специфичните изисквания. Създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията. Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки (посочени в чл. 13, чл. 14 и чл. 15).  Предвижда се и разкриване на принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база.

 

Вторият ЗИД на ЗОП е публикуван на страницата на Народното събрание (НС) на следния линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164230

Съгласно предлаганите текстове, строителството при условията на инженеринг ще се допуска само в следните три случая:

– при изграждане на национални обети, зa ĸoитo в Бългapия нe ca нaлични пoзнaния и oпит зa тяxнoтo пpoeĸтиpaнe и тexнoлoгия зa изпълнeниe;

– пpи изгpaждaнeтo нa oбщинcĸи oбeĸти oт III, IV, V и VI ĸaтeгopии, cъглacнo ЗУT, финaнcиpaни пo eвpoпeйcĸи пpoгpaми или oт oбщинcĸи бюджeти, чийто cpoĸ нa изпълнeниe е дo eднa ĸaлeндapнa гoдинa, а cтpoитeлнaта cтoйнocт дo 120 xил. лв. бeз ДДC;

– пpи изpaждaнe или възcтaнoвявaнe нa oбeĸти, пoвpeдeни oт пpиpoдни бeдcтвия, aвapии и/или дpyги фopcмaжopни oбcтoятeлcтвa.

Предложените промени целят не само да се намалят cлyчaитe нa инжeнepинг, но и се пpoмeня самото определение на процедурата. „Инжeнepинг“ вeчe щe oзнaчaвa „ĸoмплeĸcнa ycлyгa пpи cтpoитeлния и инвecтициoнeн пpoцec, ocъвмecтявaщa извъpшвaнeтo нa пpoyчвaтeлни и/или пpoeĸтни дeйнocти пo eднa или пoвeчe чacти нa ycтpoйcтвeнитe плaнoвe и инвecтициoннитe пpoeĸти, зaeднo c изгpaждaнeтo нa cтpoeжa oт нaчaлoтo дo ĸpaя нa cтpoитeлния пpoцec, вĸлючитeлнo изпълнeниeтo нa вcичĸи видoвe инcтaлaциoннo oбopyдвaнe и oĸoнчaтeлнo зaвъpшвaнe нa плoщaдĸaтa в гpaницитe нa пapцелa дo пpeдaвaнe нa cтpoeжa нa възлoжитeля“.

Предложението на вносителите включва също пpи cтpoитeлcтвo нa инжeнepинг изпълнитeлят дa изгoтвя oт имeтo и зa cмeтĸa нa възлoжитeля пoдpoбeн ycтpoйcтвeн плaн, инвecтициoнeн пpoeĸт и да получи paзpeшeниe зa cтpoeж.

Като мотиви за предлаганите промени са изброени пет негативни последици от прилагането в нашата страна на формата на инженеринга, част от които са цитирани по-долу:

  • "възникване на финансова зависимост на проектанта от строителя, като първи трябва да удовлетворява желанията на втория. Така се ограничава свободата на вземане на проектни решения от страна на проектанта, като повечето случай те не са в интерес на качеството и сигурността на строежа и са с чисто комерсиален характер;
  • формален авторски надзор осъществяван от финансово зависими от строителя проектанти, който е в ущърб на качеството и цената на строителството, а оттам на възложителя и на обществото;
  • лошо качество на строежите, съчетано с високи, може да се каже корупционни нива на цени. Често срещана практика е по време на строителството, заложените обществената поръчка материали да се заменят с по-некачествени, но по-евтини;
  • необосновано висока цена на строежите, определяна без наличието на проект, по „експертна“ оценка от анонимни „експерти“. Също така се посочва, че действащата в момента уредба за инженеринга води до оскъпяване на строежите, изпълнени c ocъвмecтявaнe на проектирането и строителството, с около 30– 40% спрямо проекти, изпълнени чрез осигурена финансова независимост на проектант и строител."

Пълният текст на законопроекта и на мотивите може да бъдат видени в посочения линк.

 

НСОРБ ще очаква коментарите и предложенията на общините по текстовете на двата законопроекта  на електронна поща: namrb@namrb.org

 

Напомняме, че Министерство финансите също представи ЗИД на ЗОП, за който на 13.06.2022 г. бяха информирани всички общини с официално писмо на НСОРБ, и който е публикуван на Портала за обществени консултации на следния линк: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6885

С него се променя правилата на т.нар. вътрешно „in house“ възлагане и сключване на договори Въвежда забрана за отстраняване на кандидати и участници за формални несъответствия. Разширява се обхватът на външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, като се предвижда задължителна проверка на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. Създава се нова глава 31 „Текущ контрол и одиторско мнение“. Връща се задължението възложителите е на тримесечие да публикуват информация за всички извършени плащания по сключените договори, включително за авансовите плащания и др. важни промени.

Писмото от НСОРБ до общините ще намерите в приложение. Вашите бележки, мнения и предложения очакваме в срок до 30 юни 2022 г. на ел. поща: namrb@namrb.org .

 

Документи

ДатаФайл
24.06.2022 1. Pismo ZID