Европейски инвестиции в българските общини на фокус в конференцията „След утрешния ден: политики за растеж“

13.05.2022

438

В тази трудна година за цяла Европа, за целия свят, имаме нужда от диалог, а не от разединение. Трябва да спрем да гледаме на кметовете като на „местните владетели“, а да намерим начин заедно да се справим с трудностите. Ние, кметовете на българските общини, сме водени убедеността, че успехът се постига с диалог. Това ни дава възможност да мислим за развитие заедно. Никой от нас не е предполагал, че след две години на пандемия, ще следват поредица от избори, инфлация и настоящата ситуация на война и бежански поток. Въпреки това, трябва да си поставяме по-амбициозни цели от това да оцелеем“, заяви председателят на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново Даниел Панов по време на първия дискусионен панел на конференцията „След утрешния ден: Политики за растеж“, в присъствието на вицепрезидента на Европейска инвестиционна банка Лиляна Павлова, заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и Искра Михайлова – член на Европейския парламент.

Събитието беше официално открито от министър-председателя на Република България Кирил Петков, който поздави участниците и заяви, че новата карта на Европа прави българските инфраструктурни проекти особено перспективни. „На Балканите сме 65 млн. души – колкото Франция. Ако успеем да обединим проектите си и бизнесите си, ще станем най-бързорастящият регион в цяла Европа“, заяви премиерът.

Акцент в дискусиите са възможностите за финансиране на проекти за развитие на регионите, внедряване на иновации и преминаване към въглеродно неутрална икономика.

Тема на първия панел програмите и инструментите на ЕС като финансов ресурс за развитие на регионите, както и приоритетите на местно, национално и европейско ниво. На въпроса за поуките за общините след края на двата програмни периода  председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов заяви, че благодарение на европейските средства, българските общини не само оцеляват, но и се променят към по-добро – обновяват градската си среда, изграждат образователни институции. Пример за това е  тенденцията хора от големите градове да търсят по-спокоен живот в малките, реновирани населени места. Даниел Панов акцентира, че от първия програмен период до момента общините имат сключени над 7 хил. договора по проекти с европейско финансиране за близо 18 млрд. лв. Като най-голям проблем остават финансовите корекции, които освен многобройни и невинаги основателни, а различните контролни органи прилагат различни тълкувания на методологията.

Постигнатото по време на двата програмни периода е благодарение на добрата комуникация между местна, законодателна и изпълнителна власт, подчерта Панов. „Действително имаме нужда от много законодателни промени. Кметовете са най-близко до гражданите и те имат най-ясна визия какво е нужно, за да се подобри средата за жителите в градовете. НСОРБ е в комуникация с централната власт и по някои теми успешно постигаме синхрон“ - заяви председателят на УС на НСОРБ и допълни, че министър Караджов е първият от настоящия кабинет, който е чул гласа на общините.

От своя страна, регионалният министър Гроздан Караджов обяви, че предстои предоставяне на 250 млн. лв. от бюджета на МРРБ за ремонт на общински пътни участъци, които се намират в най-тежко състояние и за които местните администрации имат пълна проектна готовност. Виждането на министерството е да през следващите две седмици да започне набиране на проектни предложения, а от началото на юни да се започне финансиране по тях. „Темите за политики по сближаване и справедливия преход поставят проблема за наличието на трайно недофинанисрани общини, както и региони, изоставащи от темповете на развитие. Идеята за създаване на Фонд за регионално развитие с бюджет от 1 млрд. лв. национално финансиране, има за цел точно преодоляването на това предизвикателство“, заяви министър Караджов.

Кметът на община Габрово и ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите Таня Христова участва в дискусията за  възможностите за инвестиции със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и програмите от новия програмен период. По темата панелисти бяха също така заместник-министър председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заместник-министърът на иновациите и растежа Десислава Бонева, председателят на Националната комисия по регионална политика в НС Настимир Ананиев, изпълнителният директор на БАИ Богдан Богданов, евродепутатът Цветелина Пенкова и председателят на Надзорния съвет на Прокредит Банк.

„На 9 май чествахме Денят на Европа. Иска ми се това, което ни обединява, да бъдат ценностите на Европа, даващи ни мир и възможност да се развиваме. Европа е силна именно защото винаги успява да постави изключително важни политики, засягащи и бъдещото поколение“ - заяви кметът на Община Габрово и допълни, че средствата по европейските програми трябва да се инвестират разумно, на база солидна подготовка подготовка и с добър екип. Таня Христова акцентира върху нуждата от повишаване на доверието и диалогичността между властите. „Говори се по темата какво предстои, а никой не коментира какво е настоящето. Българските общини в момента не са в добро положение - не заради несъбирането на данъци, а заради нереализирането на инвестиции“, каза кметът на Гарово и обърна внимание, че местната власт има опит, идеи и решения, но и нужда от по-голямата финансова децентрализация. „Опитът на Европа сочи, че успешните политики се случват на място“, заключи кметът на Община Габрово.