ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НСОРБ 2022

Започна кампанията за номинация на годишните награди на НСОРБ за 2022 година.

Съгласно Статута и видовете отличия на НСОРБ, годишните ни награди се връчват в 5 категории:

 1. „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за община;
 2. „Принос за развитие на местното самоуправление“ – за общинар;
 3. „Партньор на общините” – за НПО и фирми-дарители;
 4. „Общински инвеститор” - за лица, извършили значими инвестиции;
 5. „Глас на общините” – за медии, които коректно и задълбочено отразяват постиженията и проблемите на общините.

С пълния текст на Статута и критериите за всяка категория може да се запознаете на https://www.namrb.org/aktualni-dokumenti?&pg=2

 

Очакваме номинации от общините в категориите:Партньор на общините“ и „Общински инвеститор“.

 • „Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени организации, осъществили съвместен проект с община, или физически и юридически лица - дарители на общини със значим принос за местната общност през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

За партньор – НПО:

 • Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено от НПО;
 • Постигнат ефект и устойчивост на проекта (социален, благоустройствен и др.)

За партньор-дарител (физическо или юридическо лице):

 • Стойност на дарението (в лв.);
 • Значимост и трайност на ефекта за местната общност.

 

 • “Общински инвеститор” се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през  годината.

Критерии за присъждане на отличието:

 • Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината;
 • Брой разкрити работни места.
 • Реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.)
 • Предоставена подкрепа за конкретни дейности на общините.

 

Очакваме Вашите номинации за партньор и инвеститор чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/zy6ibuGJFQGYR9rC9 до 15 август 2022 г.

 

Очакваме Вашето съдействие и за идентифицирането на добри общински практики, които са част от критериите в категориите „Принос в развитието в местното самоуправление“  - община и общинар.

Считаме, че практиката от миналата година да стимулираме общините за представяне на свои атрактивни и креативни практики, както и на експерти, които са инициатори на тези практики следва да бъде развита още по-активно тази година. В тази връзка, ако имате подходящи примери, можете да ги посочите в приложения ТУК формуляр:

 • Въведени от Вашата община иновативни практики при предоставянето на услуги на гражданите;
 • Въведени от Вашата община практики по допитване и ангажиране на гражданското общество при решаването на въпроси от местно значение;
 • Реализирани проекти за сътрудничество с други общини от страната и чужбина;
 • Изявен Ваш служител, който е инициатор на иновативни практики в работата на общината, или е оказал подкрепа на други общини: чрез внедряване на практики и т.н.

Очакваме Вашите номинации по тази категория награди на e-mail: y.koleva@namrb.org до 15 август 2022 г.

 

Годишните награди на НСОРБ се връчват по повод Деня на българската община и местното самоуправление - 12 октомври. По традиция, тази година отново ще бъдат връчени на специална церемония по време на Годишната среща на местните власти през месец октомври.