Конференцията „След утрешния ден: Политики за растеж“

10.05.2022

514

Конференцията „След утрешния ден: Политики за растеж“ e първата от серия дискусии в рамките на инициативата „Инвестиции и региони“.  Събитието ще се проведе присъствено на 13 май 2022 г. във Форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.

Целта на събитието е да запознае представителите на местната власт, бизнеса и банките с възможностите за финансиране на проекти за развитие на регионите, внедряване на иновации и преминаване към въглеродно неутрална икономика. Дискусията ще бъде проведена в максимално разширен състав, за да може всички страни да представят както своя опит и планове, но и да посочат какви проблеми срещат при подготовка и реализиране на проектите.

В първия панел на форума ще бъдат представени възможностите за предоставяне на финансиране и техническа помощ на проекти от регионално значение чрез програмите и инструментите на ЕС, включително на ЕИБ и ще бъдат обсъдени приоритетите на местно, национално и европейско ниво. В панела ще се включат вицепрезидента на ЕИБ Лиляна Павлова, председателят на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов, депутати от Европейския парламент и други.  

Във втория панел на форума ще бъдат презентирани  възможностите за кандидатстване по проекти в рамките на Плана за възстановяване, бюджетните програми, насочени към устойчиво развитие на общините. Ще бъдат дискутирани и мерките и стратегиите за увеличаване на обема и равномерно разпределение на инвестициите в страната. Сред поканените говорители е кметът на община Габрово  и ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите Таня Христова.

Присъствието на събитието се потвърждава само чрез регистрация на kmeta@kmera.bg или на https://events.eib.org/event/ca826f3a-e6dd-4ecb-bd7f-c67ec17e2e8c/summary

Може да проследите в развитие форума и на https://m.facebook.com/events/694603985196798

Работният език е български.