Местните и регионални власти от ЦЕИ в пост-кризисна Европа: перспективи за по-устойчиво и стабилно бъдеще

06.06.2022

413

На 8 юни 2022 г., в София, ще се проведе първият Конгрес на местните и регионални власти от страните членки на Централноевропейската инициатива.

Конгресът под темата „Местните и регионални власти от ЦЕИ в пост-кризисна Европа: перспективи за по-устойчиво и стабилно бъдеще“ има за цел да пренасочи вниманието на местните власти от непосредственото управление на кризи в здравната, социалната, икономическата и хуманитарната сфера, към дългосрочните приоритети в борбата с изменение на климата и преминаване към чиста енергия.

Сред участниците в събитието са представители на асоциациите на местните и регионалните власти от страните членки на инициативата, представители на партньорските организации на НСОРБ – Конгрес на местните и регионални власти на Съвета на Европа, Съвет на европейските общини и региони, Мрежа на асоциациите на страните от Югоизточна Европа и други гости, кметове и представители на българските общини.

В откриващата част приветствие към участниците ще отправят Председателят на УС на НСОРБ – инж. Даниел Панов, Генералният секретар на Конгрес на местните и регионални власти на Съвета на Европа, Андреас Кифер, Специалният съветник на Генералния секретар на ЦЕИ, Зоран Йованович, както и Националният координатор на ЦЕИ за България, Станислав Тодоров.

В първата сесия заместник-министър Николай Сиджимов ще представи основни акценти от европейския и национален контекст от гледна точка на екологичния преход и климатичната неутралност, с което ще зададе основната тематична линия на дискусията.

За практическия опит на местните власти от Германия и важността на многостепенното управление и демокрация ще говори Бернд Вьорингер, кмет на Зинделфинген и Председател на Камарата на местните власти в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.

Участниците ще чуят и за това как местните власти могат да подкрепят заинтересовани страни в процеса на вземане на решения за инвестиции във фотоволтаични инсталации, чрез създаване на набор от цифрови и административни инструменти. Проектът Слънчеви градове, ще представи Ивайло Трендафилов от община Бургас.

Във втората сесия, след представянето на основните акценти от Плана на ЦЕИ в сферата на зеления растеж от страна на Зоран Йованович, участниците ще чуят за практически опит на местните власти от Черна гора и Сърбия. Милян Барович, ръководител на секретариата за градско планиране и устойчиво развитие, ще представи основните акценти в работата на столичния град Подгорица в процеса на екологичен преход и прехода към чиста енергия. А от Миодраг Глушчевич ще чуем за ролята на Постоянната конференция на градовете и общините в Сърбия в зеления преход и за конкретните примери от общините Прибой и Чаетина.

Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод Българското председателство на Централноевропейската инициатива, с финансовата подкрепа на Фонда за сътрудничество на ЦЕИ.