Министерски съвет прие Наръчник за организацията на административното обслужване по телефона

12.05.2022

576

С Решение № 299/10.05.2022 г. Министерския съвет прие Наръчник за организацията на административното обслужване по телефона.
Наръчникът за организацията на административното обслужване по телефона се приема на основание чл.8а, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване (НАО) и:
• определя практическите стъпки за организация на комуникацията по телефона в съответствие със съвременните изисквания и нуждите на потребителите на услуги;
• съдържа препоръки, насочени към подобряване на вътрешните процеси и процедури, свързани с използване на телефона при осъществяване на административно обслужване;
• дава предложения, които да повишат нивото на обслужване.
Наръчникът можете да изтеглите от ТУК.