Министерството на културата публикува списък на одобрените проекти за теренни археологически проучвания и консервация

10.06.2022

693

На основание чл. 7, ал. 3 от действащите Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация, утвърдени със заповед № РД09-174/05.03.2020 г., изменена със заповед № РД09-208/25.03.2022 г. (Правилата), Министерство на културата публикува списък на допуснатите и недопуснатите проекти за разглеждане и оценяване от междуведомствената комисия по чл. 8 от  Правилата.

Списъкът на одобрените проекти можете да изтеглите от прикачения файл.

Документи