Над 120 млн. лв. от Оперативните програми за бежанците от Украйна

26.05.2022

539

Със свое Решение от 20 май, Министерският съвет насочи над 120 млн. лв. от оперативните програми за програмен период 2014-2020, за обезпечаването на действия по линия на сближаването за бежанците в Европа или по т.нар. инструмент CARE.

Съгласно Решението, три от програмите ще създадат нарочни приоритетни оси за подкрепа на бежанците. Те са, както следва:

  • ОП „Добро управление“: 60 млн. лв. се насочват за: основна материална помощ с храни и нехранителни стоки; подкрепа на неправителствени организации, работещи за подпомагане на бежанците от войната; подпомагане на областните администрации за дейности по приемане и разселване на постъпващи мигранти от Украйна; комуникационни и информационни кампании, скрийнинг и събиране на данни от лицата под временна закрила;
  • ОП „Околна среда“: 26 млн. лв. се насочват за дейности за образователна интеграция и достъп до дневна грижа за деца от Украйна;
  • ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“: 5 млн. лв. за разселване и вътрешен транспорт на лицата под временна закрила след първоначалната фаза на приемане и настаняване.

В допълнение, финансов ресурс от инструмента ReactEU по ОП „Региони в растеж“ се прехвърля към оперативните програми за иновации и конкурентоспособност и храни и/или основно материално подпомагане. Трансферът към първата програма е 20 млн. лв., а към тази за храните е в размер на 9 337 450 лв. Средствата ще се използват за подпомагане на настаняването на бежанци от Украйна и за основна материална помощ с храни и нехранителни стоки.