Наградите на ЕС за биологично производство за 2022 г.

19.05.2022

459

Увеличаването на биологичното земеделие, аквакултури и храни допринася значително за намаляване на използването на химически торове, пестициди и антимикробни средства и има положително въздействие върху климата, околната среда, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. Биологичното производство играе ключова роля за постигането на целите на Европейската Зелена сделка, стратегията ,,От фермата до трапезата“ и стратегията за биологично разнообразие. Поради тази причина Европейската комисия определи като цел до 2030 г. 25 % от земеделската земя в ЕС да бъде обработвана по биологичен начин и значително да се увеличи биологичното производство на аквакултури.

В подкрепа на тази цел през март 2021 г. Комисията прие План за развитие на биологичното производство. Част от този план е и връчването на 8 годишни награди в 7 категории за високи постижения във веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство.

С наградите ще бъдат отличени най-добрите и най-иновативните участници в сектора на биологичното производство, които допринасят за намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда и климата, а също така и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“. Наградите ще бъдат присъдени за първи път през 2022 г.

Обръщаме внимание на следните три отличия:

НАЙ-ДОБЪР БИОЛОГИЧЕН ГРАД

НАЙ-ДОБЪР БИОЛОГИЧЕН РЕГИОН  

НАЙ-ДОБРА БИООБЛАСТ

Повече информация за различните категории са публикувани на следния линк: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_bg

Кандидатствайте до 8 юни 2022 г.