Новини от ВУЗ

Академията на МВР стартира Кандидатстудентската си кампания за 2022-2023 г.

Повече информация можете да намерите ТУК, както и да разгледате брошура за специалност „Публична администрация“ ТУК

 

 

Стартира прием в Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси” на Стопанския факултет на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)

Само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти
Икономика и управление на публични ресурси
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна
За икономисти и неикономисти
Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МП можете да изтеглите от ТУК, както и да намерите в страницата на Стопански факултет

 

 

Стартира Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.

21.04.2022

Фондът на фондовете (ФнФ) и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) стартират „Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.“. Основните му цели са да се насърчи младежкото предприемачество, да се информират младите хора за възможностите за финансиране на старт-ъпи, да се обучат в изготвянето на бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на иновациите и растежа, като допустими участници в него са всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят онлайн до 13.05.2022 г. на следния ЛИНК

Резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на Стопанския факултет на СУ.

Във втория етап от конкурса ще се проведе еднодневно обучение на предварително селектирани 20 кандидата, а на 7 юни 2022 г. в Аулата на СУ ще е заключителната фаза. В нея ще се проведе Pitching Day – презентации на финално избраните 10 кандидата. Финалистите ще получат възможности за развиване на проектите си и включване в акселераторските програми на фонд мениджърите на ФнФ, както и стажове, поощрителни награди и др.

Партньори в инициативата са: ОББ, Vitosha Venture Partners, Innovation Capital, Morningside Hill Capital Management, Silverline Capital, New Vision 3, BVCA, Endeavor Bulgaria, София Тех Парк и Съвет по инвестиции към БТПП.

За допълнителни въпроси: bap@fmfib.bg 

 

АМВР разкрива пет нови магистърски програми в партньорство с ВСУ, УАСГ и МИ-МВР


Онлайн кръгла маса организирана от Академия на МВР се проведе днес, 11 февруари 2022, на която беше представен партньорския проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР“.

От следващата учебна година се очаква да стартират нови пет съвместни магистърски програми, съобразени с тенденциите на пазара на труд – „Противодействие на киберпрестъпността“, „Защита правата на човека“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и „Безопасност на пътното движение“

От НСОРБ участие в срещата взеха началникът на кабинета на изпълнителния директор Евгения Немска и парламентарният секретар Благой Станчев.

За допълнителна информация и новини следете страницата на АМВР 

Актуални предложения от УАСГ:

20 януари 2022 г.
Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" на Университета за архитектура, строителство и геодезия обявява прием в две магистърски програми подходящи за повишаване квалификацията на общинските служители:

Магистърска програма "Транспортно строителство"
Магистърска програма "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура"
Подробна информация за програмите, както и възможност за реализация на специалистите, след завършване на курса на обучение можете да намерите тук.

Лице за контакт от катедра "Пътища и транспортни съоръжения" инж. Грета Георгиева, тел. 0888 59 30 26.