НСОРБ „Актив”

Търговското дружество на Националното сдружение на общините в Република България съществува вече 16 години.

Учредяването на „НСОРБ-Актив“ бе продиктувано от желанието на Сдружението да осигури за общините качествени услуги на конкурентни цени, както и добавена стойност за дейностите си. Фирмата е регистрирана с решение на СГС 108/2006 от 26.01.2006 г., а укрепването и развитието на компетентността и капацитета на представителите в местната власт са сред основните й приоритети.

С амбицията да бъде платформа за идеи и търсене на решения, НСОРБ-Актив доказа с работата си през годините, че е надежден партньор, предлагащ професионализъм в организирането на събития, обучения, семинари и разработването на проекти за общините.

⇒ Към сайта на „НСОРБ-Актив”