НСОРБ в подкрепа на младите политически лидери

16.05.2022

495

Община Самоков е домакин на сесиите по „Регионално развитие и местно самоуправление“ от програмата на Българското училище за политика „Д.Паница“ и Нов български университет.

Две различни гледни точки към проблемите на регионалното развитие и децентрализацията представиха в първия ден на сесията председателят на парламентарната комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя очерта предизвикателствата и рисковете пред местната власт в България и запозна участниците в обучението с крехкия напредък в процеса на децентрализация у нас. Изпълнителният директор на НСОРБ подчерта, че за първи път от дълги години, разсредоточаването на управлението влиза официално в дневния ред на действащата коалиция и това дава силна надежда на общините, че ще бъдат предприети и реални стъпки. През последните две години препоръките към страната ни на различни европейски структури – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Съвета на Европа – не пропускат да отбележат липсата на напредък по въвеждането на ефективни модели на децентрализация, както на административно ниво, така особено и на финансово.

Силвия Георгиева представи комплексният подход към въвеждането на финансова децентрализация, който е разработен от екипа на НСОРБ и в момента е в процес на апробиране с кметовете и председатели на общински съвети, които участват в поредица от регионални форуми в страната.

За първи път от десетилетия на НСОРБ бяха предоставени официални данни от Министерството на финансите за разпределението на подоходния и корпоративния  данък по общини, което даде възможност на експертния екип на Сдружението да оцени потенциалните ефекти на бъдеща данъчна реформа, насочена към разширяване на приходната база на общините. Моделът включва както преразпределяне на част от подоходния и корпоративния данък между държавата и общините, така и прилагането на отдавна закъснели мерки като актуализацията на данъчните оценки и пълното обхващане на недвижимото имущество от данъчната система.

Освен към стратегическите реформи, младите политици проявяват интерес и към конкретни оперативни решения и се интересуват от практическите пречки за тяхното реализиране.

В рамките на своето обучение по регионални политики специализантите на Българското училище за политика ще имат срещи с кметовете на Самоков – Владимир Георгиев, който е и член на УС на НСОРБ, с кмета на Благоевград Илко Стоянов и кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. С тях те ще дискутират принципите на бюджетиране в общините и управленските измерения на финансовата политика на местно ниво.

Кметове с дългогодишен опит са сред постоянните лектори в Българското училище за политика и срещите им с млади хора, които правят своите първи стъпки в политиката, са възможност да изградят у тях представа за диалектиката на изпълнителната власт.