Обществено обсъждане на бъдещите покани на НФК

24.06.2022

511

На страницата на Национален фонд „Култура“ са публикувани за обществено обсъждане проектите на документи на регулярните програми на фонда, които се предвижда да бъдат финансирани до края на 2022 г., съгласно приетата индикативна годишна програма. https://ncf.bg/bg/novini/obshtestveno-obsyjdane/235

Предвижда се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде обявена на 18.07.2022 г.

Срокът за подаване на коментари и бележки е до 04.07.2022 г. (17:00 ч.) Предложения по проектите на документи могат да бъдат направени по електронен път, чрез сайта на НФК:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyh9Z9ojkUxEkiJEIjbHKgS-QpRBYI7yhznr7oYnREYKkeCg/viewform

НФК обръща внимание, че направените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на Национален фонд "Култура".