Община Дряново става партньор на полската община Сероцк

14.05.2022

445

Община Дряново и община Сероцк подписаха писма за намерение за установяване на сътрудничество. Церемонията с участието на кмета на Дряново, г-н Трифон Панчев и заместник-кмета на Сероцк, г-н Марек Бомболски се състоя на 14 май 2022 г. в Дряново. Участваха и председателите на общинските съвети на двете общини, г-н Тодор Георгиев и г-н Мариус Рошински, както и други представители на общинската администрация.

Официалното подписване на споразумението ще се състои на 21 май в град Сероцк, Полша с участието на кметовете на двете общини.

Сред основните области на сътрудничество са спорт, култура, туризъм, образование и обмяната на детски и младежки групи. Партньорските общини се очаква да предприемат активни и взаимни действия за реализиране на общи проекти в посочените области и за взаимната промоция, базирайки се на опита и добрите си практики.

Като инициатор и посредник за установяване на комуникацията между двете общини, на официалната церемония по размяна на писма и чествания на Априлската епопея в Дряновския манастир, участва и НСОРБ, представлявано от Яна Дочева, началник на отдел Международно сътрудничество.

В рамките на официалната церемония, кметът на община Дряново сподели вълнението си от завършването на първата стъпка към реализирането на бъдещето сътрудничество с община Сероцк.

"Община Дряново имаше нужда точно от такъв акт. Това е възможност да започнем едно ново начинание. Има какво да научим, има и какво да покажем", каза г-н Панчев. Той посочи, че основен акцент в практическото реализиране на партньорството ще са младите хора, като предстои организирането на спортни и културни обмени на групи деца и младежи. Кметът на Дряново изказа също своите благодарности към НСОРБ за оказаното съдействие и подкрепа за установяване на контакта с полските местни власти.

В рамките на посещението си в България, делегацията от Полша проведе работна среща с кмета на община Дряново за обсъждане на общи начинания и добри практики, както и посетиха Вагонен завод „Интерком“ и „ВСК Кентавър ИЗ Динамика, и спортните бази на територията на община Дряново. Делегацията се включи и в отбелязването на 146-та годишнина от Априлската епопея при Дряновския манастир.