Общините поставиха пред еврокомисар Елиза Ферейра болезнените въпроси на българския справедлив преход

10.06.2022

587

Кметовете на Перник и Стара Загора, Станислав Владимиров и Живко Тодоров, представители на община Бобов дол, заедно с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и техните екипи участваха в работна среща с еврокомисаря по сближаването и реформите Елиза Ферейра. Проблемите пред осъществяването на справедливия преход бяха в центъра на дискусията, на която бяха поканени представители на работодателските асоциации, синдикатите и неправителствени организации. Целта е да разсъждаваме съвместно какво можем да направим, така, че да управляваме този преход гъвкаво и съобразно предвидените от ЕК срокове, така, че да не се окажем неподготвени в края на периода, така формулира смисъла на разговора комисар Ферейра.

  

Диалогът на местните власти в регионите, засегнати от прехода, с правителството е формален, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Регионът ще бъде най-силно засегнат от плановете за декарбонизация на икономиката и затова общините са разтревожени, че до момента не се е състояла сериозна и задълбочена дискусия с правителството по важните задачи на прехода, които предстоят. Диалогът се води основно с граждански организации и синдикати, подчерта Тодоров и изтъкна, че общините остават и извън процеса на подготовка на териториалните планове за справедлив преход. Не можем прикривайки даден проблем, да вземем азекватно решение по него, категоричен беше кметът на община Стара Загора.

Цената, която нашите региони ще платят е много висока и община Стара Загора е най-потърпевша, изтъкна кметът на другия въглищен район у нас – Перник, Станислав Владимиров. Той подчерта, че българският опит с управлението и инвестиране на европейските средства  не буди похвала – не винаги парите са разходвани по най-добрия начин и не винаги постигат нужния ефект. Той очерта няколко приоритетни сфери, в които общините се надяват ресурсите за постигане на справедлив преход да бъдат инвестирани: създаване на нови стопански единици, които да се вписват в концепцията на зелената сделка, а това означава повече средства за индустриални зони, за добри места за правене на съвременен бизнес с висока добавена стойност; не по-малко важно е наличието на ресурс за довеждаща инфраструктура, защото тя е една от гаранциите за привличане на стабилни инвеститори и най-важното – работни места и преквалификация за хората, които в периода на преход ще загубят прехраната си. Така кметът на Перник очерта приоритетите за българският модел на преход.

Конкретните примери даде представителят на община Бобов дол: затворени предприятия, обезверени хора, които напускат региона, влошаваща се инфраструктура, която прави привличането на инвеститори почти невъзможно – „община в безизходица“.

Сред сериозните проблеми е и липсата на визия в правителството кой и как ще управлява средствата от ЕС, които страната ни ще получи по линия на Фонда за справедлив преход, обърна внимание заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев. Ако управлението на тези средства минава по традиционния модел на управление на оперативните програми, каквато идея беше актуална у нас до преди дни, средствата няма да отидат целево там, където са нужни, категоричен е Кръстев. Няма значение какъв е размерът на средствата, ако те не са похарчени разумно, сподели заместник-кметът на Перник и допълни, че за голямо съжаление, Брюксел има по-силно разбиране за нуждата да се включат всики заинтересовани страни от поредица български правителства.

„Кметовете на засегнатите общини дефинираха ключовите проблеми, пред които се изправят местните власти. Генералният ни проблем е липсата на комуникация и на ясни политики, ясно дефинирани и количествено измерими цели от централното правителство“ – обобщи позицията на местните власти изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Не знаем къде отиваме, какво трябва да постигнем и на каква цена. Това плаши и общините и гражданите. Всички сме наясно, че няма да е справедлив прехода, но ако целите са ясно дефинирани и националните органи знаят накъде ни водят, ще е по-лесно да се справим, обясни тя пред комисар Ферейра.

Към момента в България не е определена институцията, която ще управлява средствата от Фонда за справедлив преход, както не са ясни и структурите, които носят отговорност за целия процес. Фондът за справедлив преход беше позициониран като елемент от програмата „Региони в развитие“ за новия програмен период 2021 – 2027 г., но преди 2 дни управлението на ФСП беше извадено от ПРР. Това лутане е сигнал за липса на ясна визия за целите, механизмите и очаквания ефект, подчерта Силвия Георгиева.

Българските общини са подготвени – знаем всички евпопейски източници на средства, общините са мотивирани, полагат сериозни усилия да задържат вече квалифицираните си кадри в областта на управление на европроектите и очакват  ясна хоризонтална координация между различните източници на финансиране. Това е големият проблем на България на всички нива, призна Георгиева - липсва мениджмънт както на бенефициентите, така и на синергията между ресурсите.

Представителите на синдикатите и работодателите препотвърдиха основните проблеми, дефинирани от кметовете – липса на нормална комуникация и информираност на заинтересованите страни, изолирането им от работата на консултантите и от процеса на разработване на териториалните планове, пълна липса на яснота относно управлението на средствата и целите, които трябва да бъдат постигнати.

 „Не сте загубили, че не  сте участвали в срещи с управляващите“ – обърна се към представителите на общините представителят на КТ „Подкрепа“ Марио Нинов и допълни, че участието в тези срещи се изчерпва с участие. Синдикалната централа продължава с усилията си да получи достъп до доклада, разработен от консултантите на правителството от PWC, но засега – безрезултатно. „Нямаме представа какво от предложенията ни е взето предвид, нито какво ще бъде вкючено в териториалните планове за справедлив преход“, недоволни са профсъюзите.

Представителят на Асоциацията на индустриалния капитал обърна внимание, че липсва механизъм за гъвкавост в процеса на енергийна трансформация и изтъкна последните геополитически сътресения, които поставят под въпрос някои от идеите за преструктуриране на енергетиката и пораждат допълнително дистанциране от процесите. Бизнесът счита за нужно управлението на толкова сложен процес като справедливия преход да бъде изведен в структура, която да има правомощията да координира работата на министерства, институции, граждански организации и икономически субекти.

Комисар Ферейра, която внимателно изслуша всички участници в срещата и води подробни записки, подчерта в края на дискусията, че основната й претенция към правителството ще бъде намирането на подходяща управленска формула за процеса, която да включва всички заинтересовани страни и активно да взаимодейства с местната власт.