Общините в подготовка на новия програмен период

12.05.2022

642

На 13 май в Бургас ще се проведе форум на кметовете и председатели на общински съвети от общините в Югоизточния район за планиране. Организатор на дискусията по актуални проблеми на местното самоуправление и перспективите за европейско финансиране за общините през програмен период 2021 – 2027 г. е Националното сдружение на общините в Република България.

Основният фоксус на дискусиите са възможните модели за финансова децентрализация на общините. Ще бъде представен напредъка по програмите за подкрепа през новия период 2021 – 2027 г. и възможностите за обновяване на пътната мрежа с национален ресурс. С конкретната визия Агенция „Пътна инфраструктура“ за инвестиции в пътната мрежа ще запознае кметовете Николина Чапанова – член на УС на АПИ.

В дискусиите ще вземат участие и представители на ръководството на НСОРБ: Димитър Николов – кмет на община Бургас, член на УС на НСОРБ и председател на Регионалния съвет за развитие,  членовете на УС на НСОРБ Георги Георгиев – кмет на община Тунджа и Георги Димитров – кмет на община Карнобат, както и членът на КС на НСОРБ и кмет на Казанлък Галина Стоянова.

Мрежата на балканските градове В40, съзададена по инициатива на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, ще  представи г-жа Тууба Фиганкаплан – постоянен секретар на В40. Структурата е учредена в края на 2021 г. Сред 23-мата кметове-учредители от 11 държави е и заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Кърджали Хасан Азис, а в процес на присъединяване са Пловдив, Карлово и други общини. Мрежата създава реални партньорства, базирани на практическия опит на кметовете, в областта на действията, свързани с климатичната неутралност, опазването на чистотата на въздуха, въвеждането на съвременните технологии в управлението на различни градски системи, партньорство в разширяване на достъпа до съвременно културно съдържание.

Форумът се провежда с любезното домакинство на община Бургас. В следобедните часове на 13 май участниците ще посетят Ченгене скеле.