Обучение ,,Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2021 г.“

01.02.2022

739

Традиционното обучение ,,Годишно счетоводно и данъчно приключване в бюджетните организации за 2021 г.“ ще се проведе дистанционно на 1 и 2 февруари 2022 г. (вторник и сряда). Обучението ще се проведе в платформата за онлайн събития ZOOM www.zoom.us.

Обучението е насочено към счетоводители и финансисти от общините и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектори ще бъдат Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство; Лорета Цветкова, данъчен експерт ДДФЛ; Цветана Янкова, данъчен експерт ЗКПО; Мина Янкова, данъчен експерт ДДС

Акценти в програмата ще бъдат:

  • спазването на правилата за финансово отчитане и достоверно представяне на ГФО;
  • основните етапи на годишното счетоводно приключване;
  • обхват на подлежащата за представяне информация;
  • новите моменти в отчетността на бюджетните организация;
  • актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ;
  • облагането на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО;
  • актуални въпроси по прилагането на промените в ЗДДС от общините.

Предвид формата на провеждане на обучението, можете да изпратите предварително Ваши конкретни въпроси и казуси до 28 януари на e-mail: activ@namrb.org

Подробна информация относно условията за регистрацията, участие и програмата на обучението ще намерите на: https://namrb-activ.org/

Краен срок за заявяване и превеждане на таксите за участие е 28 януари 2022 г.