Оценете нашата работа за получена безплатна консултация

Вече 2 години общините получават безплатни консултации в сферата на обществените поръчки, държавните помощи и финансовите инструменти по проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“. 

Ако и Вашата община се е възползвала вече от тази услуга, ще бъдем щастливи да споделите своето мнение и впечатления от получената консултация и начин на комуникация.

Разчитаме да научим мнението Ви, защото за нас е важно постоянно да подобряваме качеството на услугата, която ви предоставяме.

Кратката анкета ще Ви отнеме от 3 до 5 мин. Можете да я попълните онлайн на: https://forms.gle/dvEvd3uvoGbwiqY16

 

 

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656,24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.