Одобрена е Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

23.06.2022

510

С Решение на Министерския съвет от 22-ри юни се одобри Програмата за храни и основно материално под подпомагане за периода 2021-2027.

По Програмата се предвижда над 530 000 души с ниски доходи и в затруднена ситуация да получават всяка година пакети с храни и хигиенни материали. Право на такава подкрепа ще имат също така и хора с увреждания, възрастни, многодетни семейства, представители на малцинствени групи.

 Повече от 50 000 нуждаещи се, които поради бедност не могат да осигуряват прехраната си сами, ще получават целогодишно топъл обяд чрез общините.

Пакети с най-необходимите бебешки продукти ще бъдат осигурени за над 10 000 новородени от бедни семейства, както и за бебета на майки, жертви на насилие или настанени в приемни семейства и социални услуги.

Повече от 10 000 деца до 3-годишна възраст пък ще получават пълноценна храна от детските кухни.

Бюджетът на Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. е над 411 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд + и националния бюджет.

Предстои в следващите дни, проектът на Програмата да бъде изпратен за официално одобрение от Европейската комисия. Съгласно приетата от ЕК рамка, одобрението на Програмата следва да се осъществи в рамките на 15 работни дни от депозирането й.

Резюме на Програмата за храни, подготвено от екипа на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-chrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane