Официално бе даден старт на Европейската година на младежта 2022

10.05.2022

365

В Деня на Европа – 9 май в сградата на Представителството на Европейската комисия в София бе открита Европейската година на младежта 2022. На церемонията присъстваха министърът на младежта и спорта Радостин Василев, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов, зам.-министърът на младежта и спорта Диана Иванова и зам.-министърът на образованието и науката Генка Петрова-Ташкова.

“Европейската година на младежта цели насърчаването и подкрепата на усилията на Европейския съюз, държавите-членки, регионалните и местните власти да отдадат значимото и да взаимодействат с младите”, заяви министър Василев.

Провеждането на Европейската година на младежта 2022 в България се организира от Министерство на младежта и спорта. Представители на НСОРБ участват в работните групи по планиране на дейностите, свързани с реализирането й. Инициативата ще протече под мотото “Устойчиво развитие – Европа 2050: Нека да чуем младите хора на България“, като в рамките й се предвиждат събития на национално, регионално и местно ниво с активното участие на младежката общност:

  • Разработването на Бяла книга на младежкото доброволчество, която ще има за цел да популяризира доброволчеството сред младите хора;
  • Организирането на Биенале на изкуствата в Пловдив, Велико Търново и София;
  • Реализиране на Академии за млади лидери, които ще имат за цел насърчаване на активното младежко участие в разработването и прилагането на политика за младите на национално и местно ниво;
  • Провеждането на Национална младежка конференция, която да събере на едно място младежи, младежки организации, активни граждани, експерти и политически представители. В рамките на конференцията ще бъде дебатирано около изпълнението на младежките политики с голям хоризонт от време.

В изпълнение на целите по реализирането на Европейската година на младежта е обновена Националната информационна система за младежта на ММС и единния календар, който съдържа новини за всички дейности и инициативи в България.

Общините, желаещи да се включат в календара със събития, посветени на Европейската година на младежта 2022 г., могат да ги обявят на адрес: https://nism.bg/bg/evropejska-godina-za-mladezta-2022/kalendar-evropejska-godina-za-mladezta .

Към момента са регистрирани близо 70 събития от цялата страна: спортни и културни прояви, уебинари, конференции и дебати.

Предстоящи събития в младежкия календар са „Академия за деца и младежи – превенция и спорт“ в Община Велико Търново, кампанията за младежка мобилност „Европа с мен“ в Община Сливен, както и различни училищни активности в общините Ямбол, Пловдив, Тетевен, София, Варна с акцент върху младежта.