ОП за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация