Открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

24.02.2022

539

Откритото заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ ще се проведе на 24 февруари 2022 г. (четвъртък) в рамките на Международното туристическо изложение „Ваканция и Спа“ в Интер Експо Център - София.

В заседанието могат да се включат, освен членовете на комисията, и представители от всички общини, проявяващи интерес към темата.

В програмата е предвидено участие на министърът на туризма г-н Христо Проданов и председателя на парламентарната комисия по туризъм г-н Илин Димитров.

Вижте програмата и повече информация на: https://www.namrb.org/na-24-fevruari-shtche-zasedava-postoiannata-komisiia-po-mestno-samoupravlenie-ikonomitcheska-politika-i-turizam-na-nsorb

Участие може да бъде заявено до до 22 февруари 2022 г. (вторник).