Партньори

  

Националното сдружение на общините в Република България и Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ) сключиха меморандум за сътрудничество през м. април 2021 г. 

Меморандумът между НСОРБ и СУ "Св. Климент Охридски" можете да видите ТУК.

 

 

Националното сдружение на общините в Република България и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха меморандум за сътрудничество през м. юни 2021 г. 

Меморандумът между НСОРБ и УНСС можете да видите ТУК.

 

Националното сдружение на общините в Република България и Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) сключиха меморандум за сътрудничество през м. юни 2021 г. 

Меморандумът между НСОРБ и УАСГ можете да видите ТУК.

 

Националното сдружение на общините в Република България и Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов сключиха меморандум за сътрудничество през м. ноември 2021 г. 

Меморандумът между НСОРБ и СА "Д. А. Ценов" можете да видите ТУК.