По заявка на НСОРБ общините получиха достъп за колективни справки до регистър на НАП

03.06.2022

553

В отговор на внесеното от НСОРБ заявление, министърът на електронното управление със Заповед МЕУ-3986/26.05.2022 год. разреши предоставянето на всички общини достъп в средата за междурегистров обмен RegiX до „Справка за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“ от „Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“ на Национална агенция за приходите (НАР).

НСОРБ разпрати по електронен път до кметовете на всички общини писмо с подробни указания, заповедта на МЕУ и файл с правните основания за достъпа до посочената справка. Посочените документи може да изтеглите и от раздела на сайта ни „В помощ на общините": https://www.namrb.org/kolektiven-dostap-na-obshtchinite-tchrez-platformata-regix-za-spravka-ot-registar-na-uvedomleniiata-za-trudovite-dogovori-i-uvedomleniia-za-promiana-na-rabotodatel-na-nap