Поддържане на крайпътното пространство по републиканските и общински пътища

20.05.2022

636

От гледна точка на пътната безопасност, която е основен приоритет при поддържането на пътищата, дейностите, които имат най-голям ефект за повишаването ѝ са тези, подобряващи състоянието на сигнализацията, видимостта и разпознаваемостта на пътя. Тези дейности обхващат поддържането на пътните знаци, пътната маркировка, ограничителните системи за пътища, както и свободно от препятствия и почистено крайпътно пространство. Последното играе основна роля, тъй като освен на видимостта, влияе и на целостта на пътната конструкция посредством доброто отводняване.

С настъпване на пролетния сезон, по републиканските и общински пътища се наблюдава израстване на нова растителност, която ограничава видимостта към пътните знаци, видимостта в хоризонтални криви, както и динамичния габарит на пътното платно. В допълнение, наличието на растителност по банкетите възпрепятства доброто отводняване.
С оглед изложеното, от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ призовават общините да извършат проверки по пътищата и да предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасно крайпътно пространство.
Експертите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ остават на разположение да окажат съдействие по преценка на общините и съобразно компетенциите, които имат.