Подкрепа за пътувания за мрежи от експерти по ФМ на ЕИП

31.05.2022

615

Министерството на енергетиката обяви покана за кандидатстване по Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти, обмен, споделяне и предаване на знания с цел поддържане на двустранните отношения.

Схемата е финансирана от ФМ на ЕИП, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,  в рамките на Фонда за двустранни отношения https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/pokana-za-kandidatstvane-po-nova-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-za-szdavane-na-mrezhi-ot-eksperti.

Финансовият ресурс по схемата е 42 000 евро. Допустими кандидати са потенциалните бенефициенти и партньори по Програмата, както и такива изпълняващи проекти по нея, както следва:  

Допустимите за подкрепа дейности са краткосрочни инициативи в обхвата на Програмата, водещи до укрепване на двустранните отношения между Република България и страните-донори, като:

  • Посещения и работни срещи с цел споделяне на ноу-хау, професионален опит и постигнати резултати в областта на Програмата;
  • Намиране на потенциални партньори за бъдещо съвместно изпълнение на проекти по Програмата;
  • Посещения и участие в семинари и конференции в областта на Програмата.

Дейностите могат да бъдат изпълнявани само на територията на Република България, Кралство Норвегия, Исландия, Княжество Лихтенщайн или други страни-бенефициенти.

По схемата се предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за максимум двама души от кандидатстваща организация, но не повече от € 5 000.

Искания за подкрепа се приемат постоянно до изчерпване на бюджета по схемата.

Документацията за кандидатстване е достъпна на:  https://www.eeagrants.bg/programi/energetika