Подкрепете работата на европейските местни власти по Директивата относно енергийните характеристики на сградите

26.01.2022

863

  

Комитетът на регионите търси подкрепата от местните власти от ЕС при разработването на становището си „Преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградите“.

Можете да се включите в работата на КР чрез участие в онлайн семинар или попълване на онлайн въпросник на английски език, който е активен от 20 декември 2021 г. до 20 януари 2022 г. на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TIA_EPBD

Работният език на семинара също е английски. По-долу можете да се запознаете с първия  проект на програма и концепция за събитието, което е планирано да се проведе в сутрешните часове на 26 и 27 януари 2022 г.

Ако се интересувате от участие в семинара, можете да отговорите на следния мейл: y.docheva@namrb.org до 21 януари 2022 г., като посочите имената си, общината, която представлявате и мейл за връзка.

Повече информация ще намерите в:

Приложение 1

Приложение 2