Предизвикателствата пред общините при осигуряването на общински транспорт – тема на дискусия между НСОРБ и МТС

18.05.2022

533

На работна среща между членове на УС и КС на НСОРБ и заместник-министрите на транспорта и съобщенията - Николай Найденов и Божидар Костадинов се дискутираха предизвикателствата за общинските ръководства в сектора, включващи липсата на подкрепа за стопанисваните от тях транспортни дружества, увеличаващите се случаи на отказ на превозвачите да обслужват линии с намален пътникопоток, както и неефективната методика за разпределяне на субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.

От страна на общинските кметове бяха предложени нормативни промени в Нардебите по Закона за автомобилните превози (ЗАП), касаещи общинските средства за компенсации и субсидиране, както и облекчаване на процедурите за възлагане на пътнически обществен превоз.

Участие в срещата взеха д-р Емил Кабаиванов - член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово, Димитър Бръчков – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Петрич, Васко Стоилков, член на КС на НСОРБ и кмет на Община Сливница, Петър Паунов, член на КС на НСОРБ и кмет на Община Кюстендил, Дончо Барбалов - заместник-кмет в Столична община, Антон Минев - заместник-кмет на Община Карлово, Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ .

Заместник-министър Найденов анонсира инициативата на министерството на транспорта и съобщенията (МТС) за създаване на Национална транспортна схема, като изрази виждане, че местните власти ще бъдат водещ партньор в реализирането й.

 „Проблемите на транспорта, освен на превозвачите, са и наши проблеми “, заяви кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов и допълни, че настоящите законови разпоредби правят все по-труден достъпа на населението до транспортни услуги, особено в отдалечените от общинския център места. Той заяви, че общините имат нужда от нормативни промени, както и от координация между транспортните схеми /национална, областни, общински/ при осъщестяване на различните видове междуградски /междуобластен/ обществен транспорт - ЖП и автобусен транспорт. В мотивирано предложение до централната власт, НСОРБ е заявило бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г., включваща увеличение на ресурса за субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия в транспорта. Кметът на Община Карлово акцентира, че за 2023 г. е предложено да се осигурят допълнително още 82 млн. лв., спрямо ЗДБРБ за 2021 г. и общата сума да достигне 152 млн. лв., както следва за: вътрешноградски транспорт, без електротранспорт – минимум 47 млн. лв.; вътрешноградски електротранспорт – минимум 90 млн. лв.; превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии и транспорта в планински и други райони – минимум 15 млн. лв.

 „Проблемите в транспортния сектор за общините са дългогодишни. Справянето с тях, според НСОРБ, е чрез промяна в подзаконовата нормативна уредба. Надявам се с Вашите енергия и добри намерения да я реализираме“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и добави, че местните власти очакват да се запознаят с концепцията на МТС за изработването на Национална транспортна схема. „Ние сме страна в законодателния процес по отношение на всички проблеми, които касаят общините. Очакваме да бъдем партньори в защитаването на предложените промени в бюджетната процедура пред Министерство на финансите“, каза изпълнителният директор, като акцентира върху нуждата от актуализация на процедурата за разпределяне на субсидиите между превовзвачите по общинските транспортни схеми, която към момента се основава на критерии заложени в подзканов нормативен акт приет през 2003 г.

По време на срещата представителите на местните власти запознаха представителите на ръководството на МТС с конкретни проблеми и предложения, свързани с осигуряването на обществен транспорт за гражданите.

Заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов изрази виждане, че изграждането на метростанция до предстоящата ЖП гара до кв. Обеля в столицата би допринесло за улесняване на пътуващите от населените места отколо Столицата.

„Нормативната база е еднаква за всички – вътрешноградски транспорт на областен град или междуградски транспорт на големи разстояния – критериите са едни и същи. Това предпоставя проблем в малките по население, но обширни по територия, общини“ заяви Антон Минев - заместник-кмет на община Карлово и акцентира върху тенденцията, че все по-трудно се провеждат процедурите по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за избор на превозвач по маршрутни линии включващи слабонаселени места.

Димитър Бръчков - член на УС на НСОРБ и кмет на Община Петрич и Петър Паунов - член на КС на НСОРБ и кмет на Община Кюстендил, коментираха темата за съставянето на Национална транспортна схема, като заявиха, че областните транспортни схеми са неактуални и нефункционални. Кметът на Петрич даде пример с разликата в съотношението на линиите от Столицата до Община Петрич, като обратната линия се изпълнява два пъти по-рядко. „Липсва точно тази реципрочност, която се надяваме Националната транспортна схема да донесе“, каза Димитър Бръчков, като заяви необходимостта да се преосмислят понятията „селски“ и „планински“ населени места в нормативните актове.

В рамките на срещата се дискутираха също проблеми при изпълнението на ученическите превози, както и увеличението на средствата за компенсации от 1 април 2022 г.

В заключение заместник-министрите на транспорта и съобщенията Николай Найденов и Божидар Костадинов заявиха, че въпреки безпрецедентното начало на бюджетната година, екипът на ведомството има желание в кратки срокове да стартира актуализация на подзаконовите нормативни актове, като ще покани НСОРБ на следваща среща с участието на представители от министерство на финансите.