Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев бе избран за член на УС на НСОРБ

07.06.2022

534

Общото събрание на НСОРБ попълни състава на Управителния съвет. Съгласно Устава на организацията, той се състои от 23-ма членове, един от които е представител на Столична община. В началото на настоящия мандат за член на УС от квотата на Столична община беше избран г-н Елен Герджиков и поради оттеглянето му от поста председател на СОС, на днешното Общо събрание делегатите проведоха тайно гласуване. За член на УС на НСОРБ бе избран председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

„За мен е чест да бъда предложен за член на УС на НСОРБ и това не е клише, а оценка за работата на сдружението“ – сподели Георги Георгиев при представянето си пред делегатите. Той подчерта, че НСОРБ е изградило своята безупречна репутация през годините и се е утвърдило като място, където местните лидери, показват, че партийните различия могат да бъдат пренебрегнати в името на обща цел – качеството на живот на гражданите.

„Вие, избирани многократно, сте доказателство, е моженето се оценява от хората. Вие се явявате на избори всеки ден“ – обърна се към своите колеги Георгиев. „Смятам, че любознателността е едно от най-положителните човешки качества, както и стремежът да искаш да бъдеш най-добрата версия на себе си, затова се обръщам към Вас като млад колега: ако имате някакви препоръки и съвети към мен – с радост ще ги приема“.

Георги Георгиев е председател на Столичния общински съвет.

Избран за общински съветник от гражданската квота на ГЕРБ-СДС през 2019 г. Заема поста председател на комисията по финанси и бюджет към Столичния общински съвет.

Роден е през 1986 г. Завършил е специалност "Право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", магистър по международно търговско право от King's College London. Защитава дисертация на тема "Залог на търговско предприятие" в Софийския университет. Доктор по търговско право от 2019 г. Главен асистент по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски".

Фотокредит: Иван Коловос Studio Proto