Представен бе идейният проект на Детска болница в Бургас

11.05.2022

376

Международният екип от консултанти на избрания от Европейската инвестиционна банка испански мултинационален консорциум IDOM /ИДОМ/ представи днес пред общинските съветници идеен проект на бъдещата Детска болница в Бургас. На срещата присъстваха още кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител на Бургас Стойко Танков, председателят на Общинския съвет проф. Севдалина Турманова, Борислава Габровска - съветник в представителството на Европейската инвестиционна банка в София, д-р Георги Паздеров – Директор РЗИ Бургас, представители на ръководството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и на Факултета по медицина, на Български лекарски съюз.

В 70-годишната си история Консорциумът, избран от Европейска инвестиционна банка е проектирал досега над 100 болници в цял свят, а екипът, който е разработил проекта на детска болница в Бургас, се състои от специалисти от над 10 държави.

„Благодаря на представителството на Европейската инвестиционна банка в България в лицето на г-жа Габровска. От почти две години работим с екпертите на Банката и на международния консорциум, избран от ЕИБ. В началото по темата за детското здравеопазване – бях убеден само, че Бургас трябва да има Детска болница. Постепенно разбрах, че когато боледува дете, боледува цялото семейство. Затова целта ни е да лекуваме не само детето, че ние работим не просто по проект за нова сграда, а по изцяло нова философия за лечение. Защото когато боледува едно дете, това е стрес за цялото семейство“, сподели кметът Николов в началото на срещата.

По проекта до момента експертите направиха 4 посещения в Бургас, интервюта и срещи със заинтересовани страни, международни и български експерти. Подробно е анализирана демографска и медицинска информация, както и статистика за заболеваемостта сред децата в Бургас и в Югоизточния регион за пет години назад. Въз основа на това екипът изготви доклади с оценка на нуждите, финансово-икономически анализ, функционална структура и програма на болницата, и подробен проект за инфраструктурата на болницата, както и за оборудването.

„Много важно ни е да се създаде школа за развитие на медицината в Бургас и в частност на педиатрията. Затова след като изградим болницата, тя да трябва скоро след това да кандидатства пред държавата за получаване на акредитация за база за обучение на лекари и медицински специалисти по педиатрични специалности – т. е. тя трябва да стане и университетска болница. По време на посещенията ми в различни детски болници в Европа ми направи впечатление, че добрите болници са тези, в които има много студенти. Това трябва да се случи и в Бургас“, заяви още кметът Николов и допълни, че нито една партия или политически представител не трябва да приема тази болница като политически проект. „Идеята е надпартийна и родена от нуждите на Бургас и многобройните срещи с родители. Тази идея е подкрепена от всички политически сили и всички власти – местни и държавни. Имаме писма за съгласие от бившия министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, от министър Сербезова, от министъра на регионалното развитие, от ректора на Университет „Проф. Асен Златаров“ и декана на Медицинския факултета. От всички институции, които имат общо с проекта и зависи реализацията му. Благодаря на всички“, допълни още кметът Николов.

„Заставам твърдо зад проекта и ще вложа всички усилия за реализацията му“, заяви областният управител Стойко Танков.

„Това е важен проект за Европейската инвестиционна банка, която осигурява подкрепа на значими Европейски проекти. Техническата помощ, в рамките на която се осъществяват всички дейности по проекта е изцяло безвъзмездна, екипът е избран от банката, като си струва да се спомене, че имаше голям интерес от големи консултантски фирми. Както сами ще се уверите извършена е огромна работа от много голям екип. Надявам се тази презентация да ви развълнува и да покаже успеха до момента“, допълни още Борислава Габровска от представителството на ЕИБ в България.

Международният експертен екип представи идейния проект за Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас, която се предвижда да бъде разположена на общински терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Бургас“. Теренът е избран неслучайно. Местоположението му ще позволи синергия между двете лечебни заведения, както на ниво налична техническа и медицинска инфраструктура, така и като медицинска експертиза. Това ще спести време и средства за осъществяването на проекта, тъй като няма да е необходимо закупуването на земя и инвестирането в изграждането на  техническа инфраструктура. Осигурената транспортна достъпност на терена е допълнително предимство.  

Проектът предвижда лечебното заведение да бъде на 8 етажа, в които ще разположени няколко основни сектора от дейността на Болницата – Амбулаторно отделение за консултации и диагностика, Спешно отделение, Стационарен блок със 133 легла, от които 10 интензивни, разпределени в  5 клиники и 15 отделения по отделните специалности:

 • Детска нефрология
 • Детска кардиология
 • Детска гастроентерология
 • Ортопедия и травматология
 • Детска ендокринология
 • Детска хирургия
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Пулмология и фтизиатрия
 • Хематология
 • Рехабилитация и физикална медицина
 • Интензивно лечение
 • Очни болести
 • Уши-нос-гърло
 • Алергология
 • Инфекциозни болести

В Болницата ще бъдат създадени условия за игри и занимания на пациентите, като е предвидено използване на част от покривните пространства, на вътрешни пространства и тераси, а оборудването ще бъде в ярки цветове и детски теми, за да помага за адаптацията на децата. Целта е от момента, в който пациентите и техните родители пристигнат в лечебното заведение, те да бъдат посрещнати от дружелюбна и различна болнична среда, в която да получат максимално добра и адекватна медицинска помощ, и грижи по време на своя престой.

Проектът предвижда да бъде изградена модерна болница, съобразена с околната среда и с максимална енергийна ефективност и използване на екологично чисти продукти и технологии. Сградната инфраструктура предвижда още използване на възобновяеми енергийни източници и различни форми на диверсифициране на енергийните източници за оптимизиране на разходите за електрическа и топлоенергия.

След като идейния проект, изработен от консорциума е готов, следващата стъпка пред международния екип е подготвяне на тръжната документация. Веднага след като бъде регистрирано дружеството, като юридическо лице, бургаската болница ще кандидатства за член на Европейската организация на детските болници ECHO (European Children’s Hospitals Organisation), която обединява водещите педиатрични болници в Европа.

В процес на разработване е Програма за развитие на кадрите в Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Бургас, чрез която да бъдат привлечени лекари и професионалисти по здравни грижи от Бургас, от Югоизточния регион и от цяла България.

Многопрофилната болница за активно лечение на деца в Бургас ще бъде част от проекта Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион, с който общините от областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен ще кандидатстват пред Програма Развитие на регионите 2021 – 2027 г.