Профил на купувача

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) можете да получите от следните длъжностни лица: 

Десислава Стойкова – юрисконсулт

 

Адрес: гр. София 1111

ул. Голаш 23

тел.: 02 943 44 67

факс: 02 943 44 31 

Електронна поща: namrb@namrb.org 

Официална страница на НСОРБ в интернет: www.namrb.org