ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027

Първи работни варианти на Оперативните програми за програмен период 2020 + 

В края на месец март, ведомствата отговорни за подготовката на стратегическите документи за програмен период 2021-2027 г., изпратиха първите им работни варианти на службите на Европейската комисия за неформално съгласуване.
Представителите на НСОРБ в Тематичните работни групи по подготовката на Оперативните програми за периода след 2020 г., имаха проактивна роля и депозираха становища по работните текстове на всичките стратегически документи https://www.namrb.org/20212027iz .
Прегледа на работните варианти на програмите предоставени на Комисията показва, че над 80% от предложенията ни https://www.namrb.org/bulletin/online/3804 са отразени.
За своевременната подготовка на местно ниво за следващия програмен период ще представим първите работни варианти на бъдещите оперативни програми.

 

Становищата на НСОРБ по Европейски програми 2021 - 2027 г. можете да видите на: https://www.namrb.org/20212027nu и на https://www.namrb.org/20212027iz