Ръководствата на НСОРБ и МРРБ обсъждат мерките за стимулиране на инвестиционните дейности

31.05.2022

515

Специалната програма за ремонт на пътища и ВиК мрежа с национални средства, която бе договорена в началото на годината, Фонда за общински инвестиции и напредъка по процедурата за индексиране на договорите в строителството бяха основните теми, които обсъдиха на работна среща вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов и неговите заместници Явор Пенчев и Диляна Иванова с ръководството на НСОРБ.

До края на май в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подадени заявки за финансиране на 268 обекта от общинската пътна мрежа на обща стойност близо 1 млрд. лв. Още 95 проекта за ремонт на пътища са внесени в допълнителния 15-дневен срок. Те са за още 317 млн. лв. В рамките на преговорите за Бюджет 2022 бе постигната договореност 500 мл.лв. от бюджета на МРРБ да бъдат пренасочени за ремонти на общинска инфраструктура. 419 млн. лв. вече са заделени, окачва се останалите 82 млн. да бъдат осигурени с актуализацията на бюджета. Средствата са изключително недостатъчни, на фона на състоянието на общинската пътна мрежа, отчетоха от МРРБ. Част от ресурса се предвижда да бъде предоставен за проекти във ВиК, където нуждата от инвестиции е още по-драстична. По този компонент до момента в регионалното министерство са постъпили документи за 900 ВиК обекта на стойност ок. 1,5 млрд. лв. Така очакващите финансиране от МРРБ общински проекти, за които няма възможност да бъдат изпълнени със средства от други източници, са за близо 3 млрд. лв.

Днес е последният срок, в който общините могат да подават документи за кандидатстване. В началото на юни ще започне приоритизирането на предложенията. За пътищата водещи критерии ще бъдат състоянието на съответната отсечка и дали тя осигурява единствения достъп на хората до населеното място и до социална инфраструктура. Средствата ще бъдат отпускани след като приключи процедурата за избор на изпълнител, съобщи заместник-министър Явор Пенчев. МРРБ ще създаде организация за надежден контрол, като ще бъдат извършвани проверки преди и след извършване на строителните дейности. Важно условие е предлаганите от общините проекти да не включват улична мрежа, а само пътища, в това число и тези техни части, които преминават през населените места. Амбицията на МРРБ е този подход за рехабилитация на пътната мрежа да стане постоянно действащ и да може да се кандидатства и след 1.06.2022 г., като степента на готовност на проекта и сключен договор с избран изпълнител ще дават възможност за финансиране.

За инвестиции във ВиК инфраструктура няма да могат да кандидатстват общини, които не са приключили процеса на присъединяване към консолидираните територии. Ако консолидацията на една област не е напълно завършена и в нея има общини, които се обслужват от общински ВиК оператор, те няма да могат да получат финансиране. Достъп до средствата, обаче, ще имат другите общини от областта, в които услугите се предоставят от едно водоснабдително дружество, посочват от МРРБ. С предимство ще се ползват проекти за населени места с въведен режим на водоснабдяване. Срокът за завършване на строително-монтажни работи по финансираните през тази година обекти ще бъде 31 декември 2023 г. Затова се препоръчва, при възможност, проектите да бъдат разделяни на етапи. Фазирането ще даде възможност и повече обекти да бъдат започнати в рамките на календарната година.

Критериите за оценка на проектите предстои да бъдат публикувани от МРРБ през юни.

До средата на лятото да заработи и механизма за индексация на договорите за СМР е оптимистичната прогноза. След приемане на вече внесените поправки в ЗОП, предстои одобряване на методиката за индексиране, която е в напреднал етап на подготовка. Засега се предвижда възможност за завишаване на договорените цени с 15%, като и МРРБ и общините смятат този размер на индексация за нереалистичен и ще настояват пред Министерството на финансите за марж до 30%.

НСОРБ ще настоява обявения Фонд за общински инвестиции да заработи още от тази година, което би компенсирало частично липсата на европейски средства. Общините са категорични, че програмата за ремонт на пътища и ВиК мрежа, която договориха с МРРБ, трябва да бъде отделен самостоятелен инструмент.

Според данните за изпълнението на бюджета за 2022 г., представени от МФ в рамките на Националната среща на финансистите от общините, в системата на разходите на общините прави впечатление ниското изпълнение на капиталовите програми. Причина за това са както затрудненията по реализиране на инвестиционните дейности, предизвикани от скока на цените в отрасъла, така и забавянето на програмите от новия период 2021 – 2027 г.

Ръководството на НСОРБ и вицепремиерът Гроздан Караджов се договориха за отделна тематична среща, посветена на изчистване на всички въпроси и детайли около мерките, които ще бъдат финансирани със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и особено програмата за енергийна ефективност на сградите.

В работната среща взеха участие: Даниел Панов - председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново, Донка Михайлова - заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян, Иво Димов - заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград, Владимир Георгиев - член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков, Димитър Бръчков - член на УС на НСОРБ и кмет на община Петрич, д-р Емил Кабаиванов - член на УС на НСОРБ и кмет на община Карлово, Мердин Байрям - член на УС на НСОРБ и кмет на община Върбица, Радослав Ревански - член на УС на НСОРБ и кмет на община Белица, Васко Стоилков - член на КС на НСОРБ и кмет на община Сливница, Неби Бозов - член на КС на НСОРБ и кмет на община Белица, Петър Паунов - член на КС на НСОРБ и кмет на община Кюстендил, инж. Ангел Джоргов - заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община, Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ и експерти от Сдружението.