Развитие на туризма в територии под закрилата на ЮНЕСКО

23.06.2022

406

В рамките на работното си посещение в Норвегия делегацията на НСОРБ посети община Аурланд, голяма част от чиято територия е в списъка на културно-историческото наследство на ЮНЕСКО. Кметът на общината Тругве Скердал запозна гостите си от 19 български общини с дейността на местната администрация,

Икономиката на норвежката община Аурланд, част от територията на която е разположена край едни от най-красивите фиорди, е силно зависима от туризма и селското стопанство, развивано основно в малки ферми за производство на месо и млечни продукти.

Проблемите на местната общност са свързани с ръста на безработицата след пандемията и факта, че по-голямата част от заетите в туристическия сектор са чуждестранни граждани. Норвежките общини, също както и българските, се сблъскват с недостига на квалифицирани кадри и проблеми в транспортната инфраструктура, но за тях важен приоритет е постигане на целите за нулеви вредни емисии до 2026 г.

Кметът Скердал разказа за последната реформа в местното самоуправление, влязла в сила през 2020 г., при която Аурланд се обособява в самостоятелна община.

Местната компания Norway Best е ангажирана с туристическото предлагане на региона.  През 2014 г. е създадена и онлайн платформа за по-активно пазарно присъствие на  локалния туристически продукт - круизни разходки из фиордите и пътешествия с железницата, която местната общност успява да запази през 1997 г. В плановете на общината е и развитието на ски курорт. Norway Best е акционерно дружество, като общината притежава 33% от капитала.  

Водени от амбицията за достигане на нулеви вредни емисии до 2026 г. местните власти вземат непопулярното решение в близко бъдеще да спрат акостирането на круизни лайнери в пристанището Флом. Плановете предвиждат туристите, които проявяват интерес към посещения в региона, да бъдат стимулирани да използват екологичен транспорт. И в момента местната туристическа компания агентира електрически плавателни съдове и екологичната железница. Норвегия е сред лидерите в екологичното корабостроене. Правителството си поставя за цел да намали въглеродния отпечатък на риболовната индустрия и корабния транспорт наполовина до 2030 г. Сред възможните алтернативи за водородните клетки или разработката на нов тип електрически батерии с по-голям капацитет. 

Местната железницата се полза от 1 млн. пътници годишно, а с кораби пристигат 450 хил. пътници. 95% от всички туристи, посещаващи региона, са чужденци.

В околностите на Аурланд са изградени много къмпинги, къщи за гости и малки хотели. Засега администрацията оценява капацитета на легловата база като недостатъчен да отговори на засиления туристически интерес, особено в летните месеци. Инвестиционните планове на общината предвиждат изграждането на нов хотелски комплекс с изцяло екологичен дизайн и характеристики.

В рамките на визитата предстои срещата с кмета на Осло Мариане Борген.

Посещението на българската делегация в Норвегия е организирано в рамките на проект Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Партньор по проекта е Норвежката асоциация на местните власти.