Регионална дискусия с изборните лица в местната власт, под надслов „Бъдещето е общинско“ - за общините от Южен централен район

15.04.2022

589

На 15 април НСОРБ организира първата регионална дискусия с кметове и общински съветници за обсъждане на актуалните теми за общините в района, финансовата децентрализация, иновативни модели за общинско управление и европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. Тя ще се проведе в Пловдив, а неин домакин ще бъде кметът на общината Здравко Димитров, председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. Той ще приветства участниците, а целите и темите на форума ще представи изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, която ще бъде и негов модератор.

#МЕСТНО Е

В първия обособен в програмата панел ще се обсъжда темата за децентрализацията в двете й измерения – от държавата към местните власти и вътре в общината. Фокус на разговорите ще бъде финансовият ефект за общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база върху част от подоходните данъци, взаимодействието между ръководството на общината и кметовете на кметства и процеса на преразпределение на правомощия, отговорности и ресурси.

Европейски практики доказват ефективността на дейностите, за които отговорност носят местните власти. Затова и другата голяма тема ще бъде за връщане на управлението на публичните услуги в общините.

Ще бъдат представени и иновативни решения за енергийна независимост на местните общности.

В общата дискусия ще участват членовете на ръководните органи на сдружението от Южен централен район: зам.-председателите на Управителния съвет: Иво Димов, кмет на община Димитровград, и Хасан Азис, кмет на община Кърджали; членовете на УС: д-р Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово, и Георги Мараджиев, кмет на община Стамболийски; Неби Бозов, член на Контролния съвет и кмет на община Сърница.

#ЕВРОПЕЙСКО Е

В панела, посветен на европейското развитие на българските местни власти, ще се представи европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. В него ще участват зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството – Деляна Иванова, на земеделието – д-р Момчил Неков, на труда и социалната политика - Иван Кръстев, както и Николина Чапанова, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.