Резюме на Плана за възстановяване и устойчивост (м. април 2022 г.)

Настоящото резюме е подготвено от екипа на НСОРБ, на база публикувания на 6-ти април финализиран План за въстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one

 

Резюме на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от м. април 2022 г.) вижте ТУК.