Със среща в малката община Лердал започна учебно посещение на ръководството на НСОРБ в Кралство Норвегия

21.06.2022

499

Визитата има за цел да разшири възможностите за обмен на опит в рамките на проект „Растеж чрез активиране на местния потенциал – GALOP”, 20-24 юни 2022 г.

Кметът на общината г-н Одун Мо запозна делегацията от 19 български кметове с предизвикателствата пред норвежката община от близкото минало, довели да предприемане на конкретни стъпки за развитие на местния потенциал. В резултат на различни фактори – финансово-икономическата криза, закриване на редица компании и предприятия, и съответно на работни места, както и последвалата миграция на младите хора към по-големите градски центрове, общината е поставена в ситуация да се кандидатира за помощ от държавата. В Норвегия за тази извънредни средства могат да кандидатстват всички общини с проблеми, като решенията за отпускане на средствата се решават съвместно от държавата и областта където е ситуирана общината. Одобрената подкрепата е за периода 2012-2018 г. в размер на около 5,5 млн. лева. Кметът на общината сподели, че това са „много пари за една малка община“, както и че те са усвоени напълно. С предоставените средства е създадена стратегия за привличане на млади хора, увеличаване на броя на туристи, които пренощуват в общината, както и инвестиция в изграждане на местното предприятие Sogn Frukt og Grønt AS. То има за цел да подкрепя местните фермери, които посредством своя доброволен кооператив имат възможност да предоставят продукцията си в компанията. От своя страна компанията сортира, опакова и осигурява дистрибуцията в други райони на страната. Компанията е една от най-големите в този сектор в западната част на Норвегия. В това предприятие общината има дял, като получава и приход под формата на данък оборот.

Въпреки, че очакваното голямо развитие след програмата не се случва, кметът заяви, че тя е била успешна: „Трудно е да се предприема и да се реализира бизнес развитие и промяна, финансовите средства не са единствения фактор за успех, но и способността да си сътрудничим“. Той допълни, че към момента се създават нови местни бизнеси и работни места. Кметът сподели, че освен негативите, пандемията от ковид е довела много местни туристи в района, подкрепяйки по този начин бизнеса в общината. Сред основните предизвикателства, разбира се е липсата на квалифицирани работници.

  

В презентацията на Главният изпълнителен директор на общината бе представена основната структура и отговорности на общинското ниво. Сред акцентите бе съвместното сътрудничество между 7 съседни общини, включително общи комунални и други услуги.

Приходите на общината за 2021 г. са в размер на 60 млн. лева. Те са по-високи от тези за други сходни общини, основно заради производството на хидроелектроенергия. Най-голям дял разбира се имат държавните трансфери, втори са данъчните приходи. Около 75% от всички общини в Норвегия са въвели облагане на собствеността. За разлика от тях, Лердал не облагат частните лица, а само предприятията.

Кметовете посетиха и предприятието Sogn Frukt og Grønt AS, както и обновеният исторически център на селото, където са възстановени 161 дървени къщи, както и създадени малки местни бизнеси, основно ориентирани към кръговата икономика и предлагащи ремонтирани или реставрирани стоки, както и местни продукти.