Съвместен форум „Visa – партньор на иновативните общини в процеса на дигитализация на градовете“

29.03.2022

712

 

За градовете в цял свят безконтактният транспорт се превърна от допълнително улеснение в задължително условие, което осигурява на пътниците безопасни и сигурни решения в условията на пандемията от COVID-19, а и след нея. И София вече е част от този процес, който гарантира удобство и сигурност. Допълнителната възможност за купуване на превозни документи слага край на напрежението, че няма достатъчно каси за целта и е съществена крачка за премахване на гратиса.

НСОРБ, неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ ЕООД и Visa организират безплатен за общините съвместен форум на тема „Visa – партньор на иновативните общини в процеса на дигитализация на градовете“. Събитието ще се проведе на 29 март 2022 г. в хибриден формат (присъствено в гр. София, хотел „Хаят“ и дистанционно през платформата ZOOM).

В рамките на форума представителите на Visa и нейни партньори от страната и чужбина ще представят пред участниците възможностите за въвеждането и прилагането на съвременни решения за дигитални плащания, които повишават качеството на общинските услуги, увеличават местните приходи, осигуряват по-добра жизнена среда за населението и са отличен пример в менажирането на нови технологии в услуга на местната общност.

В програмата са включени следните теми:

  • Дигитализация и развитие на транспорта в България и тенденциите за прилагане на нови решения за развитие на устойчива градска мобилност;
  • Факти и статистически данни за резултати след въвеждането на дигитални и иновационни транспортни решения в Европа;
  • Практика и модели на транспортни решения за таксуване на пътници в обществения транспорт;
  • Предизвикателства и възможности при създаването и управлението на „умни“ градове - интернет на нещата (IoT); транспортни системи (паркиране, управление на трафика, пътни такси и др.); управление на отпадъците, енергийна ефективност, социални услуги и др.;

За участие в семинара са изпратени покани до конкретни общини с развит обществен транспорт и потенциал за внедряване на съвременните технологии и дигитализация на процесите в този сектор.

Информация за събитието, можете да намерите на сайта на „НСОРБ-Актив“ ЕООД  https://namrb-activ.org/.

За въпроси и съдействие можете да се обръщате към Георги Колев, експерт „Събития“, НСОРБ-Актив тел. 0882 037 751; e-mail: g.kolev@namrb.org.