Семинар за проектни идеи по Програмата за сътрудничество със Сърбия 2021-2027

25.01.2022

595

 

На 25 януари от 14.00 часа ще се проведе онлайн семинар, насочен към разработването на проектни идеи по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2021-2027.

Участие във форума, работен език на който ще е английският, могат да вземат всички заинтересовани организации и институции от трансграничния регион.

На форума ще бъдат представени примерни идеи за проекти, в основата на които са заложени трансгранични ползи и ефекти за региона. Критериите, по които получените проектни идеи, в рамките на провеждащата се до 31 януари кампания по набирането им- https://www.namrb.org/startira-kampaniia-za-nabirane-na-proektni-idei-po-programata-za-satrudnitchestvo-sas-sarbiia-2021-2027  ще бъдат тематично групирани в операции, са:

  • Трансграничен ефект на идеята за проекта, постигнат в резултат на широко и многосекторно партньорство (напр. широк кръг и различен тип партньори, които си сътрудничат за съвместно решение/ съвместен проект, като НПО, общини, университети, местни и регионални органи и други публични органи, както и в различни сфери на дейност);
  • Ясни връзки на идеята за проект с целите и мерките, заложени в Интегрираната териториална стратегия.

Резултатите от дискусията ще се използват за подготовката на Интегрирана териториална стратегия на региона. Тя ще подкрепи местните предприемачи, институции и организации за интегрирано развитие на трансграничния регион, при отчитане на общите предизвикателства, пред които са изправени двете страни.

Техническите детайли за участие в онлайн събитието ще се предоставят на по-късен етап.