Стартира операция „Солидарност“ по ОПРЧР

30.05.2022

640

С близо 47 млн. лв. от механизма REACT-EU ще бъде улеснен достъпът до пазара на труда за търсещи работа украинци. Средствата ще бъдат използвани за реализирането на операция „Солидарност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Операцията ще се изпълнява от Агенцията по заетостта (АЗ). Очаква се с новата мярка да бъдат обхванати повече от 9 000 граждани от Украйна https://esf.bg/s-novata-mjarka-solidarnost-po-oprchr-shte-bade-ulesnen-dostapat-do-pazara-na-truda-za-ukrainskite-grazhdani-v-balgarija/

Операцията предвижда осигуряване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа. За всеки украинец ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който ще бъде съобразен с индивидуалните нужди и регионалните специфики на работодателите от населеното място, в което пребивава. На базата на този план ще бъде осигурена заетост на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца. Субсидираната заетост ще бъде на база минимална работна заплата, а всеки украинец с подписан трудов договор по мярката, ще разчита на ментор за период до 3 месеца за по-лесна и бърза адаптация на работното място. Подкрепа ще има и за настаняване за период до 3 месеца, както и за осигуряване на стимули до 3 месеца за работодатели, в случай че запазят заетостта на наетите лица след изтичане на подкрепената заетост.

Предвижда се също и обучение по български език и възможност за получаване на допълнителни интеграционни добавки.

Първоначално по операция „Солидарност“ се предвиждаше общините и общинските предприятия да бъдат сред допустимите работодатели по операцията. С мотив, че работодателите от реалния сектор заявяват готовност да осигурят заетост, въпреки възраженията на НСОРБ, общините и общинските предприятия се изключиха от допустимите работодатели. Единствено, при необходимост се предвижда чрез общините да бъдат осигурявани почасови услуги за отглеждане на дете/деца на родител/и включени в заетост. На общините ще се възстановяват разходи за трудови възнаграждения на лицата, осигуряващи почасови услуги за отглеждане на дете/деца до 8 часа на ден, т.е. за наемане на детегледачки. Разходите ще са допустими за период до 3 месеца и в размер на МРЗ, установена за страната, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО.